Privacy Policy

1. Ons engagement

KoruConnect (Kerkhofweg 1, 1740 Ternat) is een organisatie die de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties faciliteert. De zaakvoerder is Nele De Peuter, je kan haar bereiken op nele[at]koruconnect.com of op +32 496 55 70 31.

Wij vinden jouw privacy belangrijk, net zoals we die van ons ook belangrijk vinden. We doen er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken.

Het doel van dit beleid is te verduidelijken welke informatie we verzamelen, hoe we die zullen gebruiken en hoe we dat niet zullen doen. Aangezien we duidelijk en ondubbelzinnig alle relevante  aspecten wensen te adresseren, is deze Policy langer dan we zouden willen. We hebben geprobeerd de taal van deze Policy eenvoudig en rechtlijnig ge houden.

Mogelijk wijzigen we deze Policy af en toe, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe verwerkingsactiviteiten van KoruConnect BV. Wij adviseren je daarom om regelmatig deze Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen.

2. De gegevens die wij van jou verwerken

We hebben bepaalde informatie van jou nodig om je de juiste diensten aan te kunnen bieden. De informatie die wij opvragen en verzamelen en waarmee wij je kunnen identificeren worden persoonsgegevens genoemd. Hieronder zetten we uiteen hoe we bepaalde persoonsgegevens verzamelen en met welke doeleinden.

2.1 Informatie die jij ons geeft

i. Gegevens die wij verzamelen voor het uitvoeren van onze opdrachten

Van zodra je bij ons een aanvraag doet als klant of als toekomstige klant ivm één of meerdere van onze diensten, verzamelen we bijkomende informatie over jou. We vragen je informatie zoals je naam, telefoonnummer, e-mailadres, naam van je organisatie, adres en BTW nummer. 

Als je ons contacteert via telefoon, email of website noteren wij mogelijk je gegevens om een contactoverzicht op te bouwen en indien nodig om te gebruiken voor onze verdere dienstverlening naar jou.

Als je ons een visitekaartje geeft, geef je ons ook de toestemming om opgenomen te worden in onze database tot op het ogenblik dat je ons te kennen geeft dat je deze toestemming intrekt.

ii. Eventregistraties en andere informatie verkregen via formulierinzending

Wij registreren informatie die u indient wanneer je

 (i) je inschrijft voor een evenement, inclusief webinars, opleidingen of seminaries; 

(ii) je inschrijft voor onze nieuwsbrief of een andere mailinglijst;

 (iii) een formulier indient om een infobrochure, whitepaper of ander materiaal te downloaden;

 (iv) deelneemt aan wedstrijden of reageert op enquêtes; of

 (v) een formulier indient om klantenondersteuning te vragen, een offerte aan te vragen of om contact op te nemen met KoruConnect voor een ander doeleinde.

iii. Testimonials/Getuigenissen

Wij publiceren enkel getuigenissen na schriftelijke toestemming, doorgaans via een evaluatieformulier (op papier of elektronisch). Al naargelang de toestemming die je geeft, publiceren we je getuigenis anoniem, met je voornaam of volledige naam. Als je je getuigenis wenst aan te passen of te verwijderen, neem dan contact op met Nele (nele[at]koruconnect.com).

iv. Interacties met KoruConnect BV

Wij kunnen je interacties met ons, met inbegrip van e-mail-, telefoon- en chatgesprekken, registreren, analyseren en gebruiken om onze interacties met jou en andere klanten te verbeteren.

v. Verwerking van betalingen

Wanneer je bij ons online iets koopt, vragen wij je om je naam, contactinformatie en creditcardinformatie of andere betalingsinformatie. Wanneer je je kaartinformatie verstrekt, slaan wij mogelijk de naam en het adres van de kaarthouder op, de vervaldatum en de laatste vier cijfers van het creditcardnummer. Wij slaan het daadwerkelijke creditcardnummer niet op.

2.2 Informatie die we automatisch verzamelen

i. Informatie van browsers, apparaten en servers

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij informatie die webbrowsers, mobiele apparaten en servers beschikbaar stellen, zoals het internetprotocoladres, het browsertype, de taalvoorkeur, de tijdzone, de verwijzende URL, datum en tijdstip van toegang, het besturingssysteem, de fabrikant van het mobiele apparaat en informatie over het mobiele netwerk. Wij nemen deze gegevens op in onze logbestanden om meer inzicht te krijgen in de bezoekers van onze websites.

ii. Informatie van cookies en andere tracking technologie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en je een optimale gebruikerservaring beleeft. Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je tijdens je bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de informatie op onze website daardoor zoveel mogelijk toespitsen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

Verzamelen van gegevens voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij met cookies hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de verzamelde informatie maken wij statistieken. Deze bieden ons een inzicht in de manier waarop wij de structuur, navigatie en inhoud van de website kunnen aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. 

Daarnaast gebruiken we cookies, beacons, tags, scripts, en andere gelijkaardige technologieën om bezoekers te identificeren, de navigatie van de website op te volgen, demografische informatie over bezoekers te verzamelen en inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van e-mailcampagnes.

In- en uitschakelen van cookies en de verwijdering ervan

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste webbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet worden geaccepteerd. De wijze waarop je dit kan doen, is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal functioneren wanneer je cookies blokkeert. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

iii. Informatie via social media widgets

Onze websites bevatten widgets voor sociale media, zoals “vind ik leuk”-knoppen op Facebook en “tweet”-knoppen op Twitter, waarmee je artikelen en andere informatie kan delen. Deze widgets kunnen informatie verzamelen zoals je IP-adres en de pagina’s die je op de website bekijkt en kunnen een cookie plaatsen om de widgets goed te laten functioneren. Je interacties met deze widgets vallen onder het privacybeleid van de bedrijven die ze leveren.

2.3 Informatie die we onrechtstreeks of via derde partijen verzamelen

i. Publieke gegevens

Wij verzamelen mogelijk gegevens die publiek zijn, omdat ze algemeen bekend zijn of openbaar verschenen zijn of onderworpen zijn aan publicatieplicht. Voorbeelden zijn onder meer:

 • persartikels
 • een benoeming als bestuurder van een vennootschap
 • informatie op je website
 • informatie gepubliceerd in de Kruispuntenbank van Ondernemingen
 • informatie gepubliceerd in het Staatsblad

ii. Informatie van sociale mediasites en andere publiek beschikbare bronnen

Wanneer je feedback of beoordelingen over onze producten geeft, met ons communiceert of met ons in contact treedt op marktplaatsen, beoordelingssites of sociale mediasites zoals onder meer Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram door middel van berichten, opmerkingen, vragen en andere interacties, kunnen wij dergelijke openbaar beschikbare informatie verzamelen, inclusief profielinformatie, om ons in staat te stellen met jou in contact te treden, onze producten te verbeteren, de reacties en problemen van gebruikers beter te begrijpen, of om je feedback te reproduceren en op onze websites te publiceren. We moeten je erop wijzen dat deze informatie, zodra deze is verzameld, bij ons kan blijven, zelfs als je deze van deze sites verwijdert. 

3. Gevoelige gegevens

Een aantal gegevens zullen we, zoals in overeenstemming met de wet, niet verzamelen en verwerken. Het gaat met name over de volgende gegevens:

 • gegevens van minderjarigen
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken
 • genetische of biometrische gegevens (vb. vingerafdrukken)
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Indien dergelijke gevoelige persoonsgegevens toch aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en  verwijderen.

4. Doorgifte van persoonsgegevens

Wij geven in principe geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Enkel medewerkers binnen onze organisatie kunnen jouw persoonsgegevens raadplegen en dit enkel in het kader van de functie of opdracht die ze uitvoeren.

Uitzonderingen op deze regel zijn de volgende:

 • Bepaalde derde partijen waar wij mee samenwerken kunnen jouw persoonsgegevens inkijken al naargelang de situatie. Het gaat bijvoorbeeld om: ICT dienstverleners en hosting bedrijven, ICT cloudtools zoals bv Zoho, freelance trainers en coaches,… . De toegang tot je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun opdracht. Bovendien zijn deze partijen ook onderworpen aan de Europese Privacywetgeving. 
 • Indien een wettelijke of gerechtelijk verplichting het ons vereist om je gegevens te delen met overheidsinstanties. 
 • Indien wij jouw toestemming hebben om je gegevens door te geven.

5. Bewaren van je persoonsgegevens

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens voor de periode die nodig is om jou de juiste diensten te kunnen aanbieden en zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

De veiligheid van je gegevens

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

6. Jouw rechten om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische Privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij je mee over welke rechten je beschikt:

 • Recht van toegang en inzage: je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over je hebben en na te gaan waarvoor wij deze aanwenden.
 • Recht op verbetering: je hebt het recht om verbetering te vragen van je eventuele onjuiste persoonsgegevens, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat je je niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van enige wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. Je kan je bijvoorbeeld te allen tijde uitschrijven voor een nieuwsbrief of interesselijst waar je je eerder voor ingeschreven had.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: je hebt het recht de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Je hebt het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op je voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Recht op beperking van de verwerking: je kan vragen dat de verwerking van je persoonsgegevens wordt beperkt. Ben je van mening dat wij je persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kan je vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens enkel en alleen met jouw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen je persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder jouw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
 • Automatische beslissingen en profilering: sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op uitoefening van uw rechten: indien je een of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht je wenst uit te oefenen. Gelieve in dat geval een identiteitsbewijs voor te leggen om je te kunnen identificeren indien nodig.
 • Recht om klacht in te dienen: indien je van mening bent dat je gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.
Nog vragen of bedenkingen? Mail naar nele[at]koruconnect.com of bel M +32 496 55 70 31
Scroll naar boven