Horizontale ontwikkeling: hoe ziet jouw glas eruit?

Image by Nele on Canva, inspired by Nick Petrie in ‘Vertical Leadership Development – part 1’

Levenslang leren

Hoe kijk jij naar ‘learning and development’? 
 

Onze omgeving verandert steeds sneller. Misschien voelde je je al eens overweldigd of twijfelde je aan je capaciteiten om om te gaan met alles wat er gaande is. Wel, dan ben je zeker niet de enige. Met de huidige complexiteit in de wereld, moeten leiders en medewerkers blijven evolueren en groeien willen ze bijblijven en vooruit gaan. L&D dus? 

Hm, ja, maar wat moet dat dan precies inhouden? 

Vaak denken we dan aan het leren van nieuwe dingen of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, ook wel ‘horizontale ontwikkeling’ genoemd. Hoewel waardevol, leidt dit soort van ontwikkeling meestal niet tot echte verandering of een shift in onze mindset. Het wordt steeds duidelijker dat de weg vooruit voor de leiders en medewerkers van vandaag loopt via verticale ontwikkeling.

Traditioneel focusten leertrajecten en leiderschapsprogrammas vooral op horizontale ontwikkeling: wat moeten leiders leren en hoe geven we ze dat? Op het eerste gezicht klinkt dit logisch. En toch, leiders weten vaak al wat effectief leiderschap inhoudt en toch blijven ze worstelen. Wat voor nut heeft het dan om het hen nog eens te vertellen? 

Je hebt hard gewerkt om hier te geraken. Nu heb je iets anders nodig. Niet nog meer kennisopbouw, wel stapsgewijze verandering in wie je bent.µ

What got you here, won't get you there

Horizontale ontwikkeling is het toevoegen van meer kennis, vaardigheden en competenties. Je kan het vergelijken met extra apps toevoegen op je smartphone, een simpele uitbreiding dus. Verticale ontwikkeling houdt een complete upgrade van het besturingssysteem in, wat veel complexer is. Het gaat om het loslaten van fundamentele overtuigingen en compleet anders naar de wereld te kijken. 

Enkel nieuwe inhoud aanbieden via training is niet voldoende. Het glas met leiderschapskennis is vaak al vol. Je kent het al. De beperkende factor is niet langer de inhoud (je kennis), maar wel het glas zelf (je mentale capaciteiten van de leider). Onderzoek van de laatste 20 jaar naar de ontwikkeling van volwassenen verduidelijkt waarom het competentiemodel niet werkt als enige manier om leiders te ontwikkelen: we hebben nagelaten onderscheid te maken tussen verticale en horizontale ontwikkeling.

Photo by Inspire Toud on Unsplash

Geen horizontale ontwikkeling meer?

Verticale ontwikkeling vervangt horizontale ontwikkeling niet. Beide zijn even belangrijk.

De echte kans ligt in de combinatie van verticale en horizontale ontwikkeling wat een duurzame verandering oplevert. Verticale ontwikkeling geeft je de wijsheid om de juiste manier van handelen te kiezen. Horizontale ontwikkeling zorgt er voor dat je de vaardigheden en ervaring hebt om je gekozen handelswijze toe te passen in je leven en relaties.

Met verticale ontwikkeling kunnen we niet alleen onze eigen ontwikkeling ondersteunen, maar ook die van anderen. 

Berger, J. G. (2020). Changing on the job. Stanford University Press.

Ellison, S. (2020) ‘Understanding Vertical Development’, Ellison Consulting Group.

Kegan, R. (1998). In over our heads: The mental demands of modern life. Harvard University Press.

Petrie, N. (2011). Future trends in leadership development. Center for Creative Leadership white paper5(5), 36.

Petrie, N. (2014). Vertical leadership development–part 1 developing leaders for a complex world. Center for Creative Leadership, 1-13.

Meer weten?

Investeer in je ontwikkeling
Schrijf je in voor digitaal nieuws

Scroll naar boven